Var är alla pojkar? Könsskillnader i sexualbrottsutsatta barns möjligheter att avancera inom rättskedjan

Syftet med projektet är att undersöka om och hur barns kön påverkar åklagares beslutsfattande under förundersökningar samt om det finns skillnader mellan utredningar av misstänkta sexuella övergrepp beroende på barnens kön.

Projektet kommer även att kartlägga eventuella skillnader i domstol i avgjorda fall rörande misstänkta sexuella övergrepp på pojkar respektive flickor.