Våldsutsatta kvinnor i sjukskrivning och rehabilitering

Syftet har varit att undersöka hur situationen kan se ut för kvinnor som är sjukskrivna pga. att de utsatts för våld av sin make/sambo/pojkvän och hur våldet synliggörs och/eller osynliggörs i olika dokument samt hur dessa ärenden hanteras av inblandade parter (läkare, tjänstemän på Försäkringskassan, arbetsgivare).