Våldsutsatta kvinnor i sjukskrivning och rehabilitering

Syftet har varit att undersöka hur situationen kan se ut för kvinnor som är sjukskrivna pga. att de utsatts för våld av sin make/sambo/pojkvän och hur våldet synliggörs och/eller osynliggörs i olika dokument samt hur dessa ärenden hanteras av inblandade parter (läkare, tjänstemän på Försäkringskassan, arbetsgivare).

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten