Våldsdrabbade kvinnors reaktioner efter en våldshändelse

Syftet är att studera våldsdrabbade kvinnors reaktioner på kort och lång sikt vad gäller fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Tre olika delstudier har genomförts. Den första var en kvalitativ studie genomförd som en intervjuundersökning där 20 våldsutsatta kvinnor intervjuades om sina erfarenheter av en enstaka våldshändelse.

Den andra studien genomfördes som en fallstudie, där två kvinnor intervjuades med jämna mellanrum under hela utredningsperioden – i det ena fallet tills rättegången var avslutad och i det andra fallet tills ärendet blev nedlagt. Fallstudierna illustrerar misshandlade kvinnors försök till upprättelse.

Den tredje studien var en longitudinell undersökning om kvinnliga offers reaktioner på en enstaka våldshändelse. Offrens reaktioner mättes vid två tillfällen efter våldshändelsen, efter två till tre veckor och efter fyra månader.