Våldets djupa spår: Talet och tystnaden om våldsoffers lidande och rättigheter i svensk rättslig diskurs och praktik. En genealogi

Projektet avser att synliggöra de historiska, kulturella och politiska förutsättningarna för vår tids tänkande och offentliga samtal om människors utsatthet för våldsbrott och på djupet granska dess begränsningar. Det handlar om en historisering av den rättsliga text-, diskurs-, och kunskapsproduktionen om våldsbrottslighetens offer som också inbegriper en avnaturalisering och kritisk problematisering av de till synes naturgivna, universella och orubbliga tankestrukturer, normer och kategoriseringar som ligger till grund för det svenska rättsväsendets sätt att utreda, bedöma och hantera våldsdrabbade individers situation, i synnerhet deras fysiska och psykiska lidande.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten