Våldet i de ungas vardag

Syftet är att synliggöra det dolda och ge ökad kunskap om det interpersonella våld ungdomar idag möter, som vittnen och som offer, i hemmet, skolan och på fritiden. Informera och sprida kunskap till relevanta yrkesgrupper som möter ungdomar.

Weinehall har gjort en kvantitativ studie om ungdomars möten med våld. Elever på 14 gymnasieskolor fick svara på en enkät. Frågorna fokuserade på fyra olika aspekter av våld i de ungas vardag: erfarenhet av våld genom att vara utsatt för våld, utsatt för hot, vittne till våld eller själv utövare av våld. 6 596 enkäter besvarades.

På de 14 skolor som deltog i undersökningen erbjöds också lärarna en studiedag om Weinehalls kvalitativa studie Att växa upp i våldets närhet. Ungdomars berättelser om våld i hemmet.