Våld mot invandrarkvinnor - en studie av våldets villkor och socialtjänstens möjligheter

Syftet är att få ökad kunskap om våld mot kvinnor som invandrat till Sverige, om våldets omfattning, former och social-kulturella kontext och å andra sidan sociala myndigheters insatser för att nå och hjälpa kvinnorna.

Undersökningsmaterialet består av 120 ärenden inom socialtjänsten som rubricerats som kvinnomisshandel och där de drabbade kvinnorna är nyanlända flyktingar och invandrare. Forskarna granskar dels hur våldet beskrivs och förklaras i kvinnornas berättelse, dels hur kvinnorna själva agerar i situationen. De granskar också hur socialsekreterarna bemöter kvinnorna, hur de uppfattar situationen och vilka insatser de gör för att hjälpa kvinnorna.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten