Våld mot invandrarkvinnor - en studie av våldets villkor och socialtjänstens möjligheter

Syftet är att få ökad kunskap om våld mot kvinnor som invandrat till Sverige, om våldets omfattning, former och social-kulturella kontext och å andra sidan sociala myndigheters insatser för att nå och hjälpa kvinnorna.

Undersökningsmaterialet består av 120 ärenden inom socialtjänsten som rubricerats som kvinnomisshandel och där de drabbade kvinnorna är nyanlända flyktingar och invandrare. Forskarna granskar dels hur våldet beskrivs och förklaras i kvinnornas berättelse, dels hur kvinnorna själva agerar i situationen. De granskar också hur socialsekreterarna bemöter kvinnorna, hur de uppfattar situationen och vilka insatser de gör för att hjälpa kvinnorna.