Våld mellan ungdom i nära relationer - prevalens, sammanhang och ungdomars egna röster

Projektet ska generera kunskap om våld i ungdomars nära relationer, med specifik fokus på det våld som sker via mobiltelefoner och sociala medier (s.k. digitalt våld). Syftet med studien är att belysa omfånget av problemet och sammanhanget med annan social problematik samt att undersöka våldsutsatta ungdomars egna upplevelser av fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld, vilken betydelse våldet får i deras vardag, deras responser till våldet och deras tankar om att förebygga våldet.

Projektet är pågående.