Vad sa du? Hur tolkens närvaro påverkar kvaliteten på barnförhör

Syftet med projektet är att kartlägga när och hur tolk används i barnförhör i Sverige samt att undersöka hur närvaron av tolk påverkar kvaliteten på barnförhör, barns upplevelse av barnförhör och domares syn på barnförhör.