Vad får mobbning för långsiktiga konsekvenser för offren?

Syftet med projektet är att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av att vara offer för mobbning och vad som kan öka risken för långtidskonsekvenser.

Projektet består av en longitudinell studie och en intervjustudie och utgår från en studie som påbörjades när deltagarna var 10 år.

Projektet är pågående.