Vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn

Projektet kommer att undersöka vad en vistelse på skyddat boende betyder för våldsutsatta barn och unga, med fokus på deras våldserfarenheter, relationer, mående och livssituation. Det omfattar också våldserfarenheter, relationer, mående och livssituation för barn som inte kan erbjudas plats på ett skyddat boende.