Utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Syftet med projektet är att utveckla kunskap om hur socialtjänstens befintliga riskbedömningsverktyg kan utvecklas för att identifiera utsatthet för för våld i nära relationer bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar, så att de kan erbjudas skydd och stöd i enlighet med socialtjänstlagen.