Utvärdering av ett strukturerat beslutsstöd i socialtjänstens utredningar av våldsutsatta kvinnor

Syftet med studien är att utforska relevansen av att arbeta med ett strukturerat bedömningsinstrument inom socialtjänsten för ökad kvalitet och koherens i bedömningar av utsatta kvinnors behov av hjälp och stöd. Ett kanadensiskt beslutsstödsinstrument DIARI (Decision Making In Abusive Relationships Interview) ska testas för att undersöka om det kan fungera som ett besluts- och dokumentationsstöd för socialtjänsten att arbeta mer evidensbaserat.