Utvärdering av ett strukturerat beslutsstöd i socialtjänstens utredningar av våldsutsatta kvinnor

Syftet med studien är att utforska relevansen av att arbeta med ett strukturerat bedömningsinstrument inom socialtjänsten för ökad kvalitet och koherens i bedömningar av utsatta kvinnors behov av hjälp och stöd. Ett kanadensiskt beslutsstödsinstrument DIARI (Decision Making In Abusive Relationships Interview) ska testas för att undersöka om det kan fungera som ett besluts- och dokumentationsstöd för socialtjänsten att arbeta mer evidensbaserat.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten