Utsatthet för brott bland ungdomar som har samhället som förälder: förekomst och utveckling över tid 2002–2022

Syftet med projektet är att studera om barn och ungdomar i samhällsvård, i form av placeringar i fosterhem och institutioner, löper högre risk än andra att bli utsatta för brott under placeringsperioden.

Forskarna kommer att undersöka om viktimiseringsmönstren inom denna grupp av barn och ungdomar skiljer sig från övriga, både vad gäller förekomst generellt och utvecklingen över tid.