Utredande polisers samspel med brottsoffer – en studie om förundersökningens känslomässiga dynamik i ärenden som rör våld i nära relation

Syftet med studien är att undersöka känslors betydelse för utredares beslutsfattande i fall som rör våld i nära relation och hur de påverkas av polisens samspel med brottsoffer. Projektet kommer att följa ärenden från polisanmälan till åtal eller nedläggning, och jämföra hur polisers engagemang påverkas av hur de uppfattar brottsoffrens samarbetsvilja och trovärdighet.