Utbildningsprogram - Kognitiv intervjuteknik vid förhör av barn

Syftet är att utarbeta, utprova samt utvärdera ett utbildningsprogram med direkt tillämpbara riktlinjer för hur den Kognitiva Intervjun bör användas på barn.

Granhag har utvecklat ett utbildningsprogram med föreläsningar och informationsmaterial för den kognitiva intervjutekniken vid förhör av barn. Utbildningsprogrammet består av ett teoretiskt moment om minnes- samt utvecklingspsykologi med inriktning mot barns vittnesmål och ett praktiskt moment där deltagarna får träna den kognitiva intervjutekniken på varandra och sedan få individuell feedback på sin presentation. Ett utvärderingsinstrument har också utarbetats och testats. Utbildningsprogrammet testades på sex grupper av socionomer med arbetsuppgifter inriktade på utredningssamtal med barn. Vid varje tillfälle deltog sex till åtta personer.