Upprepad viktimisering

Huvudsyftet är att studera förekomsten av upprepad viktimisering i Sverige. Vidare studeras huruvida fördelningen av viktimiseringen har förändrats över tid samt om de upprepat utsatta offren skiljer sig från övriga brottsoffer.

I undersökningen studeras utsatthet för stöld och skadegörelse samt utsatthet för våld. Analyserna baseras på Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), ett mycket omfattande intervjumaterial från slutet av 1970-talet och framåt.