Upprepad viktimisering

Huvudsyftet är att studera förekomsten av upprepad viktimisering i Sverige. Vidare studeras huruvida fördelningen av viktimiseringen har förändrats över tid samt om de upprepat utsatta offren skiljer sig från övriga brottsoffer.

I undersökningen studeras utsatthet för stöld och skadegörelse samt utsatthet för våld. Analyserna baseras på Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), ett mycket omfattande intervjumaterial från slutet av 1970-talet och framåt.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten