Uppföljning av polisiära skyddsåtgärder avseende personer drabbade av partnervåld, hedersvåld eller stalkning där en strukturerad hot och riskbedömning genomförts

Syftet med studien är att undersöka hur väl polisens hot- och riskbedömningar är kopplade till stöd- och skyddsåtgärder samt att se hur det bidrar till att minska den upprepade viktimiseringen i de grupper som berörs av riskbedömningar enligt SARA, SAM och PATRIARK.