Ungas utsatthet, rädsla, oro och risker. En uppföljningsstudie i Tyresö

Syftet har varit att att följa upp en undersökning om barns, ungas och vuxnas upplevelser av utsatthet, oro och risker i sin närmiljö, i Tyresö.