Unga utsatta för nätrelaterad sexuell exploatering

Att utforma ett förslag på verksamhet riktad till målgruppen unga utsatta för nätrelaterad sexuell exploatering.

I projektet har två delstudier gjorts. Den första är en intervjustudie med en grupp behandlare med erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Den andra delstudien bygger på öppna intervjuer med tre ungdomar ur målgruppen som har varit aktuella i Prostitutionsgruppens verksamhet under det senaste året. Projektet har också resulterat i att ett professionellt nätverk för behandlare som möter målgruppen i sin praktik har startats.