Understanding Discourses of Victimisation in the Age of Deep Mediatisation

Projektet studerar hur nya förutsättningar för att skapa berättelser om och förstå offerskap skapas på, och i samspelet mellan, nätverk av medieplattformar. Det omfattar särskilt fyra områden med relevans för hur föreställningar om offerskap präglats av djup medialisering i Sverige: dramatiska mediehändelser, nätverkande offerrörelser, politiseringen av brott samt berättelser om offerskap på sociala medier.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten