Tillförlitlighetsbedömningar av barns vittnesmål

Syftet är att undersöka vad i barns vittnesutsagor som indikerar tillförlitlighet och ta fram kunskap som kan användas praktiskt för att bestämma utsagornas grad av tillförlitlighet.

Två empiriska studier har gjorts. I den första undersöktes om man med hjälp av information (om vad som fungerar och inte fungerar när man skall fatta beslut om tillförlitlighet) och träning kunde få yrkesverksamma att göra fler korrekta tillförlitlighetsbedömningar. Den andra studien rörde kvalitativa skillnader mellan det självupplevda och det fabricerade i verkliga polisförhör.