Tackling the Grooming of Children Through ICT: A Comparative Approach

Syftet är att utveckla kunskap om grooming-processen och att analysera befintliga juridiska regleringsmodeller.

Projektet omfattar en jämförande analys av lagstiftningen om s.k. grooming i Sverige samt England och Wales. Lagstiftningen i England och Wales stöder sig främst på kriminalisering av möten med barn där det finns en bakomliggande avsikt att ha någon form av sexuell aktivitet med barnet. Lagstiftningen var en av de första inom Europa och trädde i kraft i maj 2004, med flera hundra väckta åtal sedan dess. Sverige introducerade ny lagstiftning i juli 2009, då ett nytt brott - kontakt med barn i sexuellt syfte - infördes i brottsbalken. Medan den engelska modellen främst är inriktad på kriminalisering av det fysiska mötet, fokuserar den svenska modellen på kontakter med barn, till exempel via internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett möte med barnet. Syftet med den nya straffbestämmelsen har varit att öka skyddet för barn genom att minska risken för att bli utsatta för sexuella övergrepp vid fysiska sammanträffanden. Sedan lagstiftningen trädde i kraft har 600 fall rapporterats, men endast fem domar fallit hittills. 

En central slutsats från projektet är att nuvarande rättsliga lösningar inte kan ses som tillräckligt effektiva för att skydda barnen i samhället. Den nuvarande utformningen av den svenska lagstiftningen gör det svårt att se hur det kan förebygga sexuella övergrepp mot barn och inte enbart reagera mot övergrepp som redan har inträffat. Forskarna föreslår därför en uppföljning och utvärdering av nuvarande regleringsmodeller som ska skydda barn från att bli sexuellt utnyttjade.