Syskonvåld och syskonbråk - en studie av gränsdragningsproblematikens innebörd och konsekvenser

Projektet syftar till att fördjupa kunskaperna gällande våld i syskonrelationer.

Projektet kommer att utforska den gränsdragningsproblematik som tycks vara beroende av vilken definition av syskonvåld som ges samt vilka konsekvenser den oklara gränsen kan få i praktiken. I det aktuella projektet, som bygger vidare på en tidigare genomförd studie, kommer utsatta individer att intervjuas med hjälp av retrospektiva samtalsintervjuer. Det kommer även att omfatta fokusgruppintervjuer med föräldrar/vårdnadshavare, familjebehandlare, psykoterapeuter samt skolkuratorer för en större insikt i hur de förhåller sig till, resonerar kring och arbetar med våld i syskonrelationer. 


Projektet är pågående.