Svenska gymnasieelever rapporterar om erfarenheter av människohandel för sexuella ändamål

Syftet är att göra en fördjupad analys av svar som ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet har lämnat i en enkätundersökning vad gäller erfarenheter av människohandel med sexuella ändamål. Projektet ska bland annat studera sociodemografiska faktorer, psykisk hälsa och olika typer av riskbeteenden.

Projektet är pågående.