Studie av om ändringen i FB 1998 har fått konsekvenser för barnen i vårdnadstvister där påståenden om våld, hot eller övergrepp förekommit

Syftet är att undersöka om ändringen i föräldrabalken 1998 har fått konsekvenser för barnen vid vårdnadstvister där påståenden om våld, hot eller övergrepp förekommit, och i så fall vilka konsekvenser.

Studien innefattar en statistiskundersökning av domar avgjorda i tingsrätt 2002. Dessutom har socialnämndens vårdnads-, boende- och umgängesutredningar i de aktuella målen studerats. Med utgångspunkt i resultaten förs sedan en diskussion om hur barnens situation kan förbättras i de tvister om vårdnad, boende och umgänge där det förekommer uppgifter om våld. I rapporten finns även Barnombudsmannens slutsatser och förslag.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten