Strukturerade vs ostrukturerade riskbedömningar vid polisanmält partnervåld (forts.)

Syftet är att följa upp fall av polisanmält partnervåld under ett år i Västernorrlands och Jämtlands län. Följande frågeställningar står i fokus: Hur stor är följsamheten mellan polisiära riskbedömningar och åtföljande förslag till skyddsåtgärder i förhållande till åklagares faktiska beslut? Hur ser återfallsfrekvensen ut i nytt partnervåld i förhållande till de polisiära riskbedömningarna, och åklagarnas vidtagna åtgärder? I hur hög grad följer åklagarna polisens rekommendationer? Finns det kopplingar mellan olika slags riskfaktorer och hur åklagare och polis bedömer risk och hur slår detta ut?

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten