Som att lägga ett pussel – uppföljning 10 år efter branden

Syftet med projektet är kunskapsutveckling, utvärdering, metodutveckling och stöd till individernas coping.

Efter branden i Backa fick Stödcentrum Hisingen i uppdrag att söka upp och ge de som drabbats ett hjälperbjudande. Ann Hanbert och LarsÅke Lundberg arbetade bland annat med en grupp ungdomar som skrev ned sin berättelse om branden som en metod att starta en läkande process och bearbeta händelsen. Efter en återsamling med gruppen tio år efter branden bestämde man sig för att göra en uppföljning av arbetet.

Individuella djupintervjuer genomfördes med gruppmedlemmarna om bland annat deras återhämtning och vilket stöd de fått. Ungdomarna fick också göra en självskattning av sin hälsa.