Skott- och knivskador i Sverige

Syftet är att studera utvecklingen av personer vårdade för skott- och knivskador i Sverige 1987-1994 med avseende på ålder, kön, hur de skadades, diagnos, skadepanorama, behandling, vårdtider, dödsorsaker m.m.

17 453 misshandlade personer inlagda på sjukhus 1987-1994 utgjorde underlag för Boströms studie av skador relaterade till misshandel genom obeväpnat våld. I en annan undersökning analyserade Boström alla skottskador som registrerats i Sverige 1987 till 1994, där patienten varit inlagd på sjukhus. Totalt 1559 personer med skottskador var inlagda under perioden. Boström studerade också patienter med knivskador inlagda på sjukhus mellan 1987 och 1994. Totalt 1315 personer var inlagda med knivskador under perioden.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten