Självintervjun: Ett sätt att förbättra vittnesmål för brottsoffer och vittnen med svenska som andraspråk

Projektet syftar till att förse vittnen, som inte har svenska som modersmål, med det bästa möjliga verktyget för att avge vittnesmål.

Projektet kommer att undersöka möjligheterna hos Självintervjun (SI) att hjälpa personer som inte har svenska som modersmål att lämna ett vittnesmål på deras eget modersmål. SI är en teknik som utvecklats för att låta vittnen själva lämna ett skriftligt vittnesmål.