Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder

Syftet med projektet är att undersöka hur sexuella trakasserier och övergrepp upplevs, hanteras och
förebyggs inom polisen.

Forskarna kommer att studera sexuella trakasserier och övergrepp inom polisen från ett brottsofferperspektiv. Projektet omfattar bland annat en analys av vittnesmålen i metoo-uppropen #nödvärn och #nödvärn 2.0. Intervjuer kommer att genomföras med brottsoffer och representanter från Polismyndigheten och fackförbund.