Sexualbrotten – i gällande rätt, mediadebatt och feministisk teori

Syftet är att binda ihop gällande rätt, den offentliga debatten om sexualbrotten och diskussionen inom könsteorin i det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en nyanserad diskussion om förutsättningarna för en framtida reform på sexualbrottsområdet.

Projektet består av tre delar. I den första delen analyseras gällande rätt och i den andra delen kompletteras analysen i form av en undersökning av den offentliga debatten (i dagspress, radio och tv). Den tredje delen fokuserar på de teoretiska och ideologiska förutsättningarna för en framtida reform av sexualbrotten.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten