Sexualbrotten – i gällande rätt, mediadebatt och feministisk teori

Syftet är att binda ihop gällande rätt, den offentliga debatten om sexualbrotten och diskussionen inom könsteorin i det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en nyanserad diskussion om förutsättningarna för en framtida reform på sexualbrottsområdet.

Projektet består av tre delar. I den första delen analyseras gällande rätt och i den andra delen kompletteras analysen i form av en undersökning av den offentliga debatten (i dagspress, radio och tv). Den tredje delen fokuserar på de teoretiska och ideologiska förutsättningarna för en framtida reform av sexualbrotten.