Samhällets stöd till kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp

Syftet är att undersöka det svenska samhällets möjligheter och svårigheter att stödja kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp.

Studien bygger på intervjuer med åtta kvinnor i åldern 29-69 år, som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn, samt litteratur- och debattstudier.