Samhällets stöd till kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp

Syftet är att undersöka det svenska samhällets möjligheter och svårigheter att stödja kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp.

Studien bygger på intervjuer med åtta kvinnor i åldern 29-69 år, som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn, samt litteratur- och debattstudier.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten