Samhällets responser på våld i ungas nära relationer – En studie om skolans strategier och socialtjänstens insatser

Projektet syftar till att undersöka hur skola och socialtjänst responderar på det våld som förekommer bland unga par.

Målet med projektet är att främja arbetet med våld i ungas nära relationer genom ökad kunskap om hur de centrala samhällsaktörerna skola och socialtjänst responderar på och resonerar om sådant våld.