Samhällets interventioner för unga som begått sexuella övergrepp

Avsikten med studien är att öka kunskapen om vilka samhällsinterventioner som ges till unga som begått sexuella övergrepp och vilka effekter interventionerna har med avseende på hälsa, livssituation, relationer och återfall.