Samhällets interventioner för unga som begått sexuella övergrepp

Avsikten med studien är att öka kunskapen om vilka samhällsinterventioner som ges till unga som begått sexuella övergrepp och vilka effekter interventionerna har med avseende på hälsa, livssituation, relationer och återfall.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten