Rättssystemets hantering av våld/övergrepp mot barn och kvinnor

Att analysera hur barn och kvinnor bemöts i det svenska rättssystemet genom att beskriva de psykologiska mekanismer och strukturella hinder som finns samt att diskutera och utprova metoder för att förbättra utredningsförutsättningarna, allt i syfte att skapa betingelser för ökad rättssäkerhet för kvinnor och barn i deras position som brottsoffer.

I projektet studeras bland annat hur olika arbetsformer hos polis och åklagare kan försvåra eller befrämja möjligheten att uppnå goda utredningsresultat. Dessutom analyseras ärenden rörande sexuella övergrepp mot barn. Som underlag till studier och analyser har forskarna bland annat gått igenom förundersökningsmaterial och domar rörande sexualbrott.