Rättssociologisk undersökning om det allmänna rättsmedvetandet och brottsskadeersättningen

Syftet är att bidra med ökad kunskap om de övergripande viktimologiska sambanden mellan den reparativa brottsskadeersättningen, brottsoffren och det allmänna rättsmedvetandet.

Projektet behandlar kränkningsersättning till brottsoffer ur ett rättssociologiskt perspektiv. Dahlstrand har bl.a. genomfört två enkätstudier, en riktad till ett urval av allmänheten och en riktad till brottsoffer som fått kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten.