Rättssociologisk undersökning om det allmänna rättsmedvetandet och brottsskadeersättningen

Syftet är att bidra med ökad kunskap om de övergripande viktimologiska sambanden mellan den reparativa brottsskadeersättningen, brottsoffren och det allmänna rättsmedvetandet.

Projektet behandlar kränkningsersättning till brottsoffer ur ett rättssociologiskt perspektiv. Dahlstrand har bl.a. genomfört två enkätstudier, en riktad till ett urval av allmänheten och en riktad till brottsoffer som fått kränkningsersättning från Brottsoffermyndigheten.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten