PTSD Coach: En smartphone-app för drabbade med posttraumatisk stress

Projektet kommer att undersöka om mobilapplikationen PTSD Coach kan lindra symtom på posttraumatisk stress och relaterad ohälsa hos personer som upplevt en allvarlig händelse.

Projektet studerar om applikationen kan minska vårdkonsumtion och produktionsbortfall. Vidare syftar studien till att undersöka faktorer som förklarar och påverkar effekten av interventionen.

Projektet är pågående.