PTSD Coach: En smartphone-app för drabbade med posttraumatisk stress

Projektet undersöker om mobilapplikationen PTSD Coach kan lindra symtom på posttraumatisk stress och relaterad ohälsa hos personer som upplevt en allvarlig händelse.

I projektet undersöktes om en app kunde hjälpa personer som varit med om traumatiska erfarenheter. Appen PTSD Coach Sverige utvecklades från början i USA för att användas inom försvaret, men har sedan dess använts i flera länder för olika målgrupper. Appen innehåller information om psykisk ohälsa efter svåra händelser, självtest, enkla övningar för att hantera stress, och information om vägar till stöd och vård. Inom ramen för projektet vidareutvecklade forskarna appen och genomförde en randomiserad studie.

I projektet rekryterades 179 vuxna personer som upplevde posttraumatisk stress efter traumatiska händelser någon gång de senaste två åren. De flesta som deltog var kvinnor och de hade varit med om plötsliga dödsfall eller fysiskt eller sexuellt övergrepp eller våld, och de hade i genomsnitt tämligen höga nivåer av posttraumatisk stress. Deltagarna slumpades till att direkt få tillgång till appen under tre månader eller att få tillgång till appen efter tre månader, och de följdes upp efter tre, sex och tolv månader.

Vid den primära uppföljningen rapporterade deltagare som hade haft tillgång till appen lägre nivåer av posttraumatisk stress och nedstämdhet jämfört med de som ännu inte fått tillgång till appen. Även om vissa deltagare tyckte att det kunde vara jobbigt att använda appen, och en del inte tyckte att den var så hjälpsam, var det positivt för de allra flesta. Studierna visade att appen inte är en ersättning för vård, som psykologisk behandling. Mer kunskap behövs, men projektet har varit en god början på att förstå möjligheterna med självhjälpsappar som komplement till den vanliga vården för den här målgruppen.