Passion eller brott? En studie av manlig prostitution

Syftet är att belysa vilka erfarenheter som män och transpersoner i den samkönade prostitutionen talar om och hur de beskriver dessa, med särskilt fokus på utsatthet och risker samt erfarenheter av kränkningar, våld, brott och stigmatisering.