Otillåten påverkan mot företagare och en översikt av utpressningsbrottet

Syftet är att undersöka otillåten påverkan riktad mot företagare i egenskap av företagare samt att göra en bred kartläggning den anmälda utpressningsbrottsligheten för att ge en bild av gärningspersoner, offer, utpressningsmetoder och var brotten äger rum.

Projektet har bestått av två delar, dels att genomföra en bred kartläggning av enbart utpressningsbrotten, dels huvudstudien som tar sikte på utpressningsbrott och andra former av otillåten påverkan som riktas mot företagare i egenskap av företagare.

 

Projektet omfattade en inledande litteraturstudie, analyser av 1 077 polisanmälningar för brottet utpressning, en granskning av 171 förundersökningar om utpressning mot företagare samt intervjuer med 86 personer (offer, gärningspersoner, stödpersoner i den ideella sektorn och bransch- och myndighetsföreträdare). Tre seminarier har anordnats under projekttiden, med deltagare från myndigheter och personer som arbetar brottsofferstödjande i den ideella sektorn.