Offer för sexuella övergrepp under barndomen. Samband med psykisk hälsa, självkänsla, temperament, känsla av sammanhang och familjeklimat vid 18 års ålder

Syftet är att kartlägga förekomsten av sexuella övergrepp under uppväxttiden och samband med risken för viktimisering mätt genom psykisk hälsa/ohälsa, självkänsla, temperament, känsla av sammanhang och familjeklimat.

Studien är baserad på en enkätundersökning bland gymnasieelever.