Offer för dödligt våld i Sverige

Att studera dödligt våld i Sverige ur ett brottsofferperspektiv för att få en uppfattning om vilka som blir offer för dödligt våld och under vilka omständigheter brotten sker.

I undersökningen har information om samtliga anmälda fall av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång i Sverige under perioden 1990/1998 samlats in och bearbetats, totalt 1489 fall. En stor mängd uppgifter kring brotten, offren och gärningspersonerna har kodats och samlats i en databas. Från databasen kan olika typer av dödligt våld, till exempel våld mot kvinnor i nära relationer, analyseras ur en mängd synvinklar.