Nyblivna mödrars utsatthet för våld från sin partner

Syftet är att beskriva förekomsten av våld riktat mot kvinnor under det första året efter att de fött barn. Ett andra syfte är att ta reda på kvinnornas benägenhet att berätta om misshandeln för en vän eller släkting eller för att göra polisanmälan, om de utsatts för våld.

Information till studien samlades in genom en enkätundersökning. Av de cirka 5 550 kvinnor som besökte en av de 608 mödravårdscentralerna i Sverige för första gången under en av tre valda veckor 1999 och 2000 rekryterades 3 266 kvinnor. En postenkät skickades ut till dem tidigt under graviditeten och 12 månader efter barnafödandet. Bland de rekryterade kvinnorna svarade 3 061 på den första enkäten och 2 563 på uppföljningsenkäten.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten