Nyblivna mödrars utsatthet för våld från sin partner

Syftet är att beskriva förekomsten av våld riktat mot kvinnor under det första året efter att de fött barn. Ett andra syfte är att ta reda på kvinnornas benägenhet att berätta om misshandeln för en vän eller släkting eller för att göra polisanmälan, om de utsatts för våld.

Information till studien samlades in genom en enkätundersökning. Av de cirka 5 550 kvinnor som besökte en av de 608 mödravårdscentralerna i Sverige för första gången under en av tre valda veckor 1999 och 2000 rekryterades 3 266 kvinnor. En postenkät skickades ut till dem tidigt under graviditeten och 12 månader efter barnafödandet. Bland de rekryterade kvinnorna svarade 3 061 på den första enkäten och 2 563 på uppföljningsenkäten.