Ny beredskap inför ett gammalt problem? En studie av IFO:s arbete med våld i nära relationer

Det överordnade syftet med projektet är att beskriva och analysera socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts för våld av närstående, barn som bevittnar sådant våld och de män som utövar våld. Avsikten är att erbjuda en riksrepresentativ bild där kommunerna initialt utgör de primära undersökningsenheterna. Det inbegriper såväl en kartläggning av formella strukturer som enskilda handläggares hantering och överväganden.