Ny beredskap inför ett gammalt problem? En studie av IFO:s arbete med våld i nära relationer

Det överordnade syftet med projektet är att beskriva och analysera socialtjänstens arbete med kvinnor som utsätts för våld av närstående, barn som bevittnar sådant våld och de män som utövar våld. Avsikten är att erbjuda en riksrepresentativ bild där kommunerna initialt utgör de primära undersökningsenheterna. Det inbegriper såväl en kartläggning av formella strukturer som enskilda handläggares hantering och överväganden.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten