Negativa konsekvenser av tur: Åskådares bedömningar av tursamma brottsoffer

Syftet är att undersöka en specifik och naturligt förekommande typ av framställning av brottsoffer i sociala sammanhang: tendensen att jämföra det som har hänt under brottssituationen med alternativa scenarier, det som kunde ha hänt. Projektet ska studera om brottsoffer som framställs som tursamma blir ogynnsamt bedömda av åskådare, till exempel när det gäller behov av stöd och skadestånd.