Nära relationer och våld - kvalitativa studier bland thailändska kvinnor och svenska män

Studien har för avsikt att generera ny kunskap om riskfaktorer och skyddande faktorer för partnervåld för thailändska kvinnor och ta fram förslag till åtgärder och interventioner för att t.ex. kvinnojourer och kommuner bättre ska kunna stödja och hjälpa dessa kvinnor.