Nära relationer och våld - kvalitativa studier bland thailändska kvinnor och svenska män

Studien har för avsikt att generera ny kunskap om riskfaktorer och skyddande faktorer för partnervåld för thailändska kvinnor och ta fram förslag till åtgärder och interventioner för att t.ex. kvinnojourer och kommuner bättre ska kunna stödja och hjälpa dessa kvinnor.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten