När utvecklingsstörda och andra funktionshindrade blir offer för brott

Syftet är att beskriva misstänkt brottsliga handlingar mot personer med funktionshinder, att beskriva det offentliga bemötandet när personer med funktionshinder utsätts för misstänkt brottsliga handlingar samt att identifiera hinder för upprättelse och ta ställning till tänkbara lösningar.

I projektet studeras övergrepp mot personer med så svåra funktionshinder att en god man har förordnats av tingsrätten att vara deras företrädare, dvs. personer som inte själva har förmåga att bevaka sina intressen. Studien baseras på en enkätundersökning bland gode män i Uppsala län.