När brottsoffret provocerar - om figuren provokation i straffrätten

Projektet syftar till att undersöka figuren provokations ideologiska grund i straffrätten.

Provokation återfinns på flera ställen i straffrättssystemet och är idag en förhållandevis vanlig figur i svenska brottmålsdomar. Att brottsoffrets provokation av gärningspersonen ska utgöra en förmildrande omständighet är dock varken självklart eller okontroversiellt. Användningen av provokationsfiguren kan betraktas som ett sätt för domstolen att minska gärningspersonens skuld genom att fokus förflyttas till brottsoffrets beteende, vilket i sin tur leder till att han eller hon konstrueras som medskyldig till brottet. I dagsläget är det oklart varför provokation utgör en förmildrande omständighet i straffrättssystemet. Det är därför också oklart hur domstolen ska bedöma om brottsoffret har provocerat gärningspersonen.