När barn slår barn

Syftet är att beskriva polisanmält våld mellan barn samt att låta detta bli en grund för en analys av samhälleliga insatser från polisen, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin.

I studien har målgruppen begränsats till barn under 15 år som, i en polisanmälan i Linköpings polisdistrikt under åren 1986-1996, misstänks ha misshandlats av andra barn eller ungdomar under 18 år. Tre delstudier har gjorts i projektet. I delstudie 1 kartläggs våldsamt agerande mellan barn och ungdomar av en dignitet som föranleder polisanmälan. I delstudie 2 undersöks vilken hjälp barnet fått hemifrån och från samhällets sida, såväl skola som barn- och ungdomspsykiatrin. Delstudie 3 handlar om barnens psykiska hälsa på sikt och familjens upplevelse av stöd.