Misshandlade kvinnor och deras barn

Projektets övergripande syfte är att uppmärksamma barn till våldsutsatta kvinnor.

Ungmark har gjort en empirisk undersökning baserad på intervjuer. Vuxna barn har beskrivit sina subjektiva erfarenheter och upplevelser av att växa upp med våld i familjen, och hur det påverkar uppväxt och vuxenliv, och yrkesgrupper från olika berörda samhällsområden har beskrivit sina yrkeserfarenheter av att arbeta med barn till våldsutsatta kvinnor.