#Metoo-skalvet och dess efterdyningar: Om brottsoffers sökande efter rättvisa och den samhälleliga och rättsliga responsen

Projektet syftar till att kartlägga de begrepp om rättvisa som framkommit i #metoo-kampanjen samt i responsen från massmedia, regering, riksdag och rättsväsende.

Genom att bidra med ett ramverk som begripliggör mångfalden av rättvisebegrepp i samtiden avser projektet att ge en djupare förståelse av brottsoffers krav på rättvisa.

Projektet är pågående.